وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار - قولنامه ماشین
.به وبلاگ دفتر اسناد رسمی 4 سبزوار خوش آمدید - سال ملت و دولت ؛ همدلی و همزبانی گرامی باد

                        بسمه تعالی                                                   تاریخ:     /      /1389

                                                      مبایعه نامه اتومبیل

طرفین معامله :

فروشنده :                        کدملی :                      تلفن تماس :  

خریدار :                          کدملی :                    تلفن تماس :  

مبیع و مشخصات آن :

مشخصات مبیع : تمامی یک دستگاه اتومبیل سواری/ وانت مدل ... سیستم ... شناسه خودرو ... ، با شمارگان کیلومتر ... که به رویت خریدار رسیده و خریدار با اطلاع کامل کارشناسی شده از کمیت و کیفیت مبیع و با قبول وضعیت موجود اقدام به انعقاد این معامله می نماید .

ثمن :

مبلغ ... ریال مورد توافق متعاملین قرار گرفت و به این ترتیب به فروشنده پرداخت می گردد :

مبلغ : ... ریال نقدا و یا طی ... فقره چک بانکی / مسافرتی به فروشنده پرداخت شد .
مبلغ : ... ربال نقدا / طی ... فقره چک همزمان با تحویل مبیع آن در مورخه .../.../1389
مبلغ : ... ریال همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال قطعی در دفتر اسناد شماره ... شهر ... تحویل فروشنده خواهد شد و تمام کمال تسویه خواهد گردید .

شروط ضمن عقد :

1.اسناد و وسایل تحویل خریدار گردید : شناسنامه خودرو£  سند فروش کارخانه یا بنچاق £ کارت ماشین £ بیمه نامه £ کارت گارانتی £ برچسب معاینه فنی £ برگ معاینه فنی £ کارت سوخت ( با رمز :              ) £ تسویه خلافی £ کلید درب £ کلید قفل های دیگر £ کلید و یدک دزدگیر £ لاستیک یدک £ برچسب عوارض £ مفاصا عوارض £ مفاصا مشاغل (در مورد باری ها) £

2.اتومبیل در ساعت ... مورخه  .../.../1389 تحویل مشتری گردید و هرگونه مسوولیت قانونی ، تخلفات و جرایم تا تعویض پلاک بر عهده خریدار می باشد و باید به محض اعلام فروشنده و یا وصول اظهارنامه ظرف مدت سه روز کارسازی و رفع مورد نماید .

3.معاملهء حاضر غیر قابل فسخ و طرفین با عمل و اطلاع کامل از مبیع و ثمن ، کلیه خیارات از هر درجه و کیفیتی را از خود سلب و ساقط نمودند .

4.هرگاه مبیع مستحق للغیر درآید فروشنده مکلف است قیمت یوم الادا را به خریدار پرداخت نماید و در صورت مالیت نداشتن مبیع در آن تاریخ یا به دلایل دیگر ، به تناسب مظنه امروز سکه تمام بهار آزادی امروز با قیمت یوم الادا را بپردازد و همین طور است در مورد ثمن .

5.در صورت فاقد محل بودن هر یک از اسناد تجاری خریدار ، فروشنده مختار در فسخ معامله و استرداد اتومبیل و یا اخذ محل اسناد تجاری بوده و مشتری مکلف است پس از اعلام فروشنده و یا وصول اظهارنامه حداکثر ظرف سه روز اقدام نماید .

6.تاخیر در اجرای هر یک از بندهای این قرارداد کارسازی خسارتی به میزان روزانه دویست هزار ریال در حق طرف مقابل خواهد بود هر چند مجموع آن به بیش از ثمن معامله برسد.۷. خریدار حق انتقال مورد معامله به غیر را ندارد .۸.این قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد ، تنظیم و مبادله گردید .

توضیحات : --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            امضاء خریدار                                           امضاء فروشنده

( در صورت امکان ، دو شاهد هم این قولنامه را امضاء کند . اگر شاهد نباشد هم مهم نیست )

+ نوشته شده توسط مهدي لندرانی در یکشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 12:22 |